img12.jpg

تينفاس نانا- قصص جدتي (7)

تانفوست نـ جْريبا- قصة جْريبا
(تستعيد الأشجار في الربيع ما تفقده في الخريف،ولكننا لا نستعيد في الربيع ما نفقده في الخريف) إبراهيم الكوني

أزول فلاون

*- امزوار تمازيغت

ديسْ تـْـبوشيلـْتْ مْـالـْـناسْ جْـريبا دْ ولتـْـماسْ ؤﮔـورْنتْ سْـرحْنتْ دادْاوينتْ ئـسْـغارنْ شـْويا نـْـتنـْـتـينْ ﮔـْ ئـدْجتْ سگْ تـْـلاتنْ ئـطبْـصْ أنـْـژارْ^ ئـتـْـشاتْ تواياسْ ولتـْـماسْ أسدْ أجْـريبا ارْواح^ جْـريبا مْي توبا اتـْرواحْ ﮔـدْ ما تيـﮔـا ديسْ ولتـْـماسْ مْي توبا شـْويا تواياسْ ولتـْـماسْ امدْاويغْ ؤشنْ تيـﮔـا ئـمانْ نـْسْ مْي توﮔـْـدْ توﮔورْ ولتْماسْ تسْـاوالْ فـْ ؤشنْ تواياسْ  أيوشـْنْ أسدْ ئـلْ جْـريبا باشْ جْـريبا اتـْرواحْ^ يواياسْ ؤشنْ مْي خـْـسغْ( ماعينيشْ) ماكْ ياتيگْ توﮔورْ ئلْ ؤغـرْزولْ اسْـلوقـي تواياسْ   ايغرْزولْ اسْـلوقي أسدْ تـْـشْ ؤشنْ باشْ ؤشنْ ايتـْشْ جْريبا دجْريبا اتـْرواحْ^ يواياسْ أغرْزولْ مْي خـْـسغْ ماكْ ياتيگْ توﮔورْ ئلْ ؤنجْـارْ تواياسْ  ايانجارْ ؤتْ اغرْزولْ باشْ أغرْزولْ أيتـْـشْ ؤشنْ دْ ؤشنْ أيتـْـشْ جْريبا دجْريبا اترواحْ^ يواياسْ انجْـارْ مْي خـْـسغْ ماكْ ياتيگْ توﮔورْ ئـلْ لـْـعافـْيتْ تواياسْ  أيلـْـعافـْيتْ قـْـدْ شـْـناباتْ ؤنجْـارْ باشْ انجْـارْ أيوتْ اغرْزولْ اسْـلوقي دْ ؤسْـلوقي أيتـشْ ؤشنْ دْ ؤشنْ ايبهز فجْريبا دجْريبا اتـْـرواحْ^ تواياسْ لـْـعافـْيتْ مْي خـْسغْ ماكْ ياتيگْ توﮔورْ ئـلْ وامانْ تواياسْ  أيامانْ اسدْ سنـْسْ لـْـعافـْيتْ باشْ لـْـعافـْيتْ اتقـْـدْ شـْـناباتْ ؤنجْـارْ دونجْـارْ أيوتْ اغرْزولْ اسْـلوقي دْ وسْـلوقي أيدْعسْ ﮔـْ جْـورْطـْ ؤشنْ دْ ؤشنْ أيدْعسْ فجْريبا دجْريبا اتـْـرواحْ^ ؤاناسْ امانْ مْي نخـْسغْ ماكْ ياتيگْ توﮔورْ ئـلْ ولـْـغمْ تواياسْ  أيالـْـغمْ اسدْ سْـو أمانْ باشْ امانْ ادسْـنـْـسنْ تيمْسي(لـْـعافـْيتْ) تـْـيمْسي اتقـْــدْ شـْـناباتْ ؤنجـْـارْ^ دونجْـارْ ايوتْ اغرْزولْ دوغرْزول أسْـلوقي أيدْعسْ ﮔـْ جْـورْطـْ ؤشنْ دْ ؤشنْ أيدْعسْ فجْريبا دجْريبا اتـْـرواحْ^ يواياسْ الـْـغمْ مْي خـْسغْ ماكْ ياتيگْ توﮔورْ ئـلْ تـْـحاويتْ ؤلـْـغمْ تواياسْ  اتـْـحاويتْ هْـوا فـْ ولـْـغمْ باشْ الـْـغمْ أيسو أمانْ دْ وامانْ ادسْـنـْـسنْ تيمْسي تـْـيمْسي اتـْـقـْــدْ شـْـناباتْ ؤنجـْـارْ^ دونجْـارْ ايوتْ اغرْزولْ دوغرْزول أسْـلوقي أيدْعسْ ﮔـْ جْـورْطـْ ؤشنْ دْ ؤشنْ أيدْعسْ فجْريبا دجْريبا اتـْـرواحْ^ تواياسْ تـْـحاويتْ مْي خـْسغْ ماكْ ياتيگْ توﮔورْ ئـلْ ئـكـْـتبْ تواياسْ  ائـكـْـتبْ هْـوا فتـْـحاويتْ باشْ تـْـحاويتْ اتهْـوا فـْ ولـْـغمْ دْ ولـْـغمْ أيسو أمانْ دْ وامانْ ادسْـنـْـسنْ تيمْسي تـْـيمْسي اتـْـقـْــدْ شـْـناباتْ ؤنجـْـارْ^ دونجْـارْ ايوتْ اغرْزولْ دوغرْزول أسْـلوقي أيدْعسْ ﮔـْ جْـورْطـْ ؤشنْ دْ ؤشنْ أيدْعسْ فجْريبا دجْريبا اتـْـرواحْ^ يواياسْ ئـكـْـتبْ مْي خـْسغْ ماكْ ياتيگْ توﮔورْ ئـلْ تيغـْـرارْ^ تواياسْنتْ  اتيغـْـرارْ^ هْـوامتْ فيكـْـتبْ باشْ ئـكـْـتبْ ايهْـوا فتـْحاويتْ دتـْـحاويتْ اتهْـوا فْ ولـْـغمْ دْ ولـْـغمْ أيسو أمانْ دْ وامانْ ادسْـنـْـسنْ تيمْسي تـْـيمْسي اتـْـقـْــدْ شـْـناباتْ ؤنجـْـارْ^ دونجْـارْ ايوتْ اغرْزولْ دوغرْزول أسْـلوقي أيدْعسْ ﮔـْ جْـورْطـْ ؤشنْ دْ ؤشنْ أيدْعسْ فجْريبا دجْريبا اتـْـرواحْ^ ؤانـْـتاسْ تـيغـْـرارْ^ مْي نخـْس ماكْ ياتيگْ توﮔورْ ئـلْ ؤﮔـرْدي تواياسْ  اياﮔـرْدي تـْـشْ تيغـرارْ^باشْ تيغـْـرارْ^ ادهْوانتْ فيكـْـتبْ دئـكـْـتبْ ايهْـوا فتـْحاويتْ دتـْـحاويتْ اتهْـوا فـْ ولـْـغمْ دْ ولـْـغمْ أيسو أمانْ دْ وامانْ ادسْـنـْـسنْ تيمْسي تـْـيمْسي اتـْـقـْــدْ شـْـناباتْ ؤنجـْـارْ^ دونجْـارْ ايوتْ اغرْزولْ دوغرْزول أسْـلوقي أيدْعسْ ﮔـْ جْـورْطـْ ؤشنْ دْ ؤشنْ أيدْعسْ فجْريبا دجْريبا اتـْـرواحْ^ يوْايـاسْ أﮔـْـرْدي مْي خـْسغْ ماكْ ياتيگْ توﮔورْ ئـلْ ومْـنيشْ تواياسْ  أيامْـنيشْ تـْـشْ اﮔـْـرْدي باشْ اﮔـْـرْدي أيتـْـشْ تيغـْـرارْ^ تيغـْـرارْ^ ادهْوانتْ فيكـْـتبْ دئـكـْـتبْ ايهْـوا فتـْحاويتْ دتـْـحاويتْ اتهْـوا فْ ولـْـغمْ دْ ولـْـغمْ أيسو أمانْ دْ وامانْ ادسْـنـْـسنْ تيمْسي تـْـيمْسي اتـْـقـْــدْ شـْـناباتْ ؤنجـْـارْ^ دونجْـارْ ايوتْ اغرْزولْ دوغرْزول أسْـلوقي أيدْعسْ ﮔـْ جْـورْطـْ ؤشنْ دْ ؤشنْ أيدْعسْ فجْريبا دجْريبا اتـْـرواحْ^ يوْايـاسْ امْـنيشْ ماني يلا اﮔـْـرْدي  وْ يكـْرْ امْنيشْ ئـتازالْ ﮔـْ جْورطـْ ؤﮔـرْدي دوﮔـرْدي يوﮔورْ ئـتازالْ دايتشْ تـيغْـرارْ^ تـْـيغْـرار^ هْوانتْ فيكـْتبْ ديكـْتبْ يهْوا فتـْـحاويتْ تـْـحاويتْ تهْـوا فـْ ولـْـغمْ دْ ولـْـغمْ يوﮔـورْ دايسو أمانْ دْ وامانْ جـْـلـْبنْ فْ تيمْسي تـْـيمْـسي توﮔورْ ياتقـْـدْ شْـناباتْ ؤ نجْـارْ دونجْـارْ ئقيمْ ئتازالْ دايوتْ أغرْزولْ دوغرْزولْ يدعسْ دايتشْ ؤشنْ دْ ؤشنْ يوﮔورْ ئلْ جْـريبا دجْـريبا تـوﮔـْـدْ تـْـرواحْ^ ئـدْ نـْ ولتـْـماسْ

ؤسهْ تمْـدا تانفوست

*- انگارو أعراب
هذه الترجمة لفهم المعنى فقط لأنه لا يمكن ترجمتها بنفس السياق التي بها في اللغة الأمازيغية
توجد بنت اسمها جْريبا ذهبت للغابة هي وأختها لجلب الحطب وفي أحد الشعاب بداء المطر يتساقط فقالت الأخت لأختها جْريبا هي بنا نرجع إلى البيت فرفضت جْريبا الرجوع للبيت مع أختها فقالت لها أختها سآتي لكي بالذئب فقالت لها لا أخاف منه فذهبت أختها ونادت على الذئب وقالت له أيها الذئب تعالى إلى أختي حتى ترجع معي إلى البيت فأبى الذئب أن يذهب معها فذهبت ونادت على الكلب السلوقي وقالت له أيها الكلب تعالى لذئب لكي يذهب لأختي جْريبا وجْريبا تخافه وترجع معي للبيت فرفض الكلب فذهبت إلى النجار وقالت له أيها النجار تعالى وأضرب الكلب حتى يذهب لذئب والذئب يذهب لأختي جْريبا وجْريبا ترجع للبيت فرفض النجار ضرب الكلب فذهبت البنت لنار وقالت لها أيتها النار تعالي إلى النجار وأحرقي له شاربه حتى يضرب النجار الكلب والكلب يذهب لذئب والذئب يذهب لأختي جْريبا وجْريبا ترجع معي للبيت فرفضت النار فذهبت البنت للماء وقالت له أيتها الماء تعالي وأطفئي النار لكي تحرق النار شارب النجار والنجار يضرب الكلب والكلب يذهب لذئب والذئب يذهب لأختي جْريبا وجْريبا ترجع معي للبيت فرفضت الماء فذهبت البنت للجمل وقالت له أيها الجمل تعالى واشرب الماء لكي يطفئ الماء النار والنار تحرق شارب النجار والنجار يضرب الكلب والكلب يذهب لذئب والذئب يذهب لأختي جْريبا وأختي جْريبا تخافه وترجع معي للبيت فرفض الجمل فذهبت أخت جْـريبا للراحلة الجمل وقالت لها أيتها الراحلة دوسي على الجمل لكي يذهب الجمل ويشرب الماء والماء تطفئ النار والنار تحرق شارب النجار والنجار يضرب الكلب والكلب يذهب لذئب والذئب يذهب لأختي جْريبا وجْريبا ترجع معي للبيت فرفضت الراحلة فذهبت البنت لكرسي الراحلة(ئـكـْتبْ) وقالت له أيها الكرسي اضغط على الراحلة لكي تضغط الراحلة على الجمل والجمل يذهب لشرب الماء والماء تطفئ النار والنار تحرق شارب النجار والنجار يضرب الكلب والكلب يذهب لذئب لكي يذهب الذئب لأختي جْريبا وجْريبا ترجع معي للبيت فرفض كرسي الراحلة فذهبت البنت لأكياس الشعير وقالت لها اضغطي على كرسي الراحلة لكي يضغط على الراحلة والراحلة تضغط على الجمل والجمل يذهب لشرب الماء والماء تطفئ النار والنار تحرق شارب النجار والنجار يضرب الكلب والكلب يذهب لذئب والذئب يذهب لأختي جْريبا وجْريبا ترجع معي للبيت فرفضت الأكياس فذهبت البنت للفأر وقالت له أيها الفار تعالى وكل الأكياس لكي تضغط على كرسي الراحلة وهو يضغط على الراحلة والراحلة تضغط على الجمل والجمل يذهب لشرب الماء والماء تطفئ النار والنار تحرق شارب النجار والنجار يضرب الكلب والكلب يذهب لذئب والذئب يذهب لأختي جْريبا وجْريبا ترجع معي للبيت فرفض الفأر فذهبت البنت للقط وقالت له أيها القط تعالى وكل الفأر لكي يأكل الأكياس والأكياس تضغط على كرسي الراحلة وهو يضغط على الراحلة والراحلة تضغط على الجمل والجمل يذهب لشرب الماء والماء تطفئ النار والنار تحرق شارب النجار والنجار يضرب الكلب والكلب يذهب لذئب والذئب يذهب لأختي جْريبا وجْريبا ترجع معي للبيت فنهض القط وقال أين هو الفأر وأسرع في الجري خلفه فأسرع الفأر للأكياس فضغطت الأكياس على كرسي الراحلة وهو ضغط على الراحلة والراحلة ضغطت على الجمل والجمل ذهب لكي يشرب الماء والماء قفز لكي يطفئ النار والنار أسرعت لنجار لكي تحرق له شاربه والنجار ذهب لكي يضرب الكلب والكلب أسرع في مطاردة الذئب والذئب ذهب لأخت البنت جْريبا فأسرعت جْريبا في الهرب والرجوع مع أختها للبيت
وانتهت القصة
*- اماوال-
1- جريبا- اسم البنت
2- سرحنت- ذهبن على الغابة
3- تلاتن- الشعب الغاباوية
4- انژار- المطر
5- اسد- تعالي
6- اروح- نرجع على البيت
7- گد ما تيگا ديس- مهما حاولت معها
8- ولتماس- ولتناس- اختها
9- ؤشن- الذئب
10- توگد- خافت أو ارتعبت
11- تساوال- تنادي
12- تواياس- قالت له
13- باش- لكي
14- ايتش- يأكل أو يلتهم
15- أغرزول- الكلب
16- انجار- النجار؟
17- ؤت- اضرب
18- مي خسغ- لا أحب أو لا أريد
19- توگور- ذهبت
20- قد- اكوي(ئقاد- الكي)
21- سنس- اطفي
22- جورط- الأثر
23- الغم- الجمل
24- سو- اشرب(تيسي- الشراب)
25- تيمسي- لعافيت- النار
26- تحاويت- راحلة الجمل
27- شنب- شنابات- الشوارب
28- ئكتب- كرسي الراحلة
29- تاعرارط- تيغرار^- أكياس تصنع من الوبر أو شعر الماعز لنقل الحبوب
30- اگردي- الفأر
31- امنيش- القط
32- يجلب- جلبن- قفز
33- ئتازال- يجري
(^الراء مفخمة)
تانمْيرتْ
يوريتْ سعيد نـْ يونس(اتـ يفرن ليبيا)

هذه المقالة تحتوي على لا تعليق

أكتب تعليقك هنا

نرجو أن تضع المادة أسفله
الإسم
إيميل
موقع
تعليقك

    ⵉⵎⵓⴷⴰⵔ – ⴰⵙⵍⵎⴷ ⵙ ⵜⵡⵍⵍⴰⴼⵉⵏ


ⵉⴷⵔ ⴰⴼ ⵜⴰⵡⵍⵍⴰⴼⵜ ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵙⵓⴳⴳⵣⴻⴷ ⴰⴷⵍⵉ ⴰⴷ ⵏⵖ  ⵉⴷⵔ ⴷⴰ

 • ما رأيك في موقع تاوالت الجديد ؟


  بين النتيجة

  Loading ... Loading ...
 • tamatart

  tamatart  taddart

  ٍradio awal