img2.jpg

تاغرما

أمارّاو / المؤلف: natir n azemmur
أسفرو / الشعر: تاغرما
أمارير / الشاعر: أيت منگلات
أباتو / الموضوع: تعد من أشهر الأغاني بالجزائر

*************

لا يوجد

سسل ـغ يماسلي يت ـسيول گدي، د نتش دي نودم ـنو “طس طس مازال لحال”
يرول نودم سـ طيطاوين ـنو، د كْرـغ، كْرـغ بدـغ أف ئغف تودنين ـنو.
ؤگورـغ ئن زّات، ولي ـغ ئن دفّر، ؤل وفيغ ـش ماي خسغ، نتش ماي خسغ؟
يوسد أگار طيطاوين ـنو زيوا.
ماي أد ئگ ـغ سـ زيوا يوه؟
سسل ـغ يماسلي تيكلت ئطن…
“طس طس مازال لحال…”
تزغو تفاوت گـ ئغف ـنو، د توزّل گـ ؤفوس ـنو، د يطف ؤفوس ـنو زيوا.
يطف زيوا نـ تيدت ؤفس ـنو، د يودل يشفط دي تاقّا أف أمزروي نـ أغرف ـنّو، يوفو ئسم نـ ماسّ ـنّغ، يوگرتن، يوبا، سيفاكس، أسكل، لكاهينا، تينهانن، بن تومرت، سليمان أباروني، مولود معمري، سعيد لمحروق …… د يايط رخان.
شفط ـغ تاقّا أف أفريقيا تمينجت “تامورت نـ ئمازيغن” تيموزغا.
شفط ـغ تيلاّس لّي أگار أيت ـما د ست ـمو، أ گار تيموراوين نـ تيموزغا، شفط ـغ تيلاّس لّي ئگو زاگلو أ گارـنّغ.
سوسم، سوسم، باش أد سْل ـغ يماسلي تيكلت ئطن، سلي ـغ يماسلي، ماشا يمسلي أمزوار.
“تيدوكلا تيدوكلا تيدوكلا أسّو د جتشا…..”
تاغرما بلا تانسا
كلاّ كّليغت سـ توكّاض ـنو
تابرات ؤري ـغتت سـ ؤفس ـنو
ممّو أيـ غْر تيرا ـنّو
كلاّ ـنو ؤفي ـغت يممّحا
تابرات ـنو تقّر طوطا
ئلس ـنو وليوش يلاّ
ييخا فرح ـغ …
ربي حمد ـغ
أف أوال وليوش يت فْغ
أيت ـما ماني؟
ست ـما ماني؟
خس ـغ ممّو أيـ ؤدد د ئدي
فكي ـيد أغل فكي ـيد ؤفس
فكي ـيد تزمرت فكي ـيد ئلس
أنـ ئگّـ ئن تمازيغت ئدلس
تيللّي تيللّي د أسقنو
لاّنت د ؤفس نـ زاگلو
د نيت غفنغ يتشو د يسوو
يسوو تيدي ـنّغ..
يتشو ئسان ـنّغ
يرني يسفط ئغفاون ـنّغ
سْلوت أرّاش نـ تامورت
كلاّ ـنغ يقيم يلاّ
تاغرما بلا تانسا

هذه المقالة تحتوي على لا تعليق

أكتب تعليقك هنا

نرجو أن تضع المادة أسفله
الإسم
إيميل
موقع
تعليقك

    ⵉⵎⵓⴷⴰⵔ – ⴰⵙⵍⵎⴷ ⵙ ⵜⵡⵍⵍⴰⴼⵉⵏ


ⵉⴷⵔ ⴰⴼ ⵜⴰⵡⵍⵍⴰⴼⵜ ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵙⵓⴳⴳⵣⴻⴷ ⴰⴷⵍⵉ ⴰⴷ ⵏⵖ  ⵉⴷⵔ ⴷⴰ

 • ما رأيك في موقع تاوالت الجديد ؟


  بين النتيجة

  Loading ... Loading ...
 • tamatart

  tamatart  taddart

  ٍradio awal